Experiments (versió en català)

Experiments versió en catalá

Pàgina Pàgina
Àcids i bases 2 Gasos i fums 54
Aliments 4 Mescles i col·loides 56
Astronomia 13 Metalls 58
Calor 14 Ones 61
Color 19 Óptica 65
Combustions 21 Propietats característiques 73
Cristal·litzacions 26 Reacció química 80
Electricitat i magnetisme 31 Receptes de productes casolans 86
Equilibris 39 Redox 93
Fluids i pressió 41 Transports 100
Forces i moviment 49 Treball i energia 104

Com engrescar en la química?

En parlar de química sovint els estudiants asocien la clase a formular, calcular i acaben amb un cert desencís respecte al que esperavem d’una clase de ciències. En aquest article es proposen unes quantes activitats pràctiques tant per els que s’inicien en la química com per estudiants que ja han cursat algún curs de química

Publicat a Prespectiva escolar   com-engrescar-en-la-quimica