Biografia

fotografia de Josep Corominas Química

Josep Corominas

Josep Corominas Viñas, és llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona, ha estat professor de física i química a l’Escola Pia de Sitges.

Ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat. Ha escrit articles sobre treballs pràctics de química en diverses publicacions i ha col·laborat en diversos llibres de didàctica de la química.

Ha guanyat quatre primers premis i dues mencions honorífiques en el concurs nacional “Ciencia en acción”en demostracions de química i te la medalla a la divulgació de la ciència.

És un dels coordinadors del projecte de Química en context i és col·laborador del CESIRE-CDEC del departament d’Ensenyament
Podeu contactar aquí


Josep Corominas Viñas, es licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de física y química en la Escuela Pia de Sitges.

Ha impartido numerosos cursos de formación del profesorado. Ha escrito artículos sobre trabajos prácticos de química en diversas publicaciones y ha colaborado en varios libros de didáctica de la química.

Ha ganado cuatro primeros premios y dos menciones honoríficas en el concurso nacional “Ciencia en acción” en demostraciones de química y te la medalla a la divulgación de la ciencia.

Es uno de los coordinadores del proyecto de Química en contexto y es colaborador del CESIRE-CDEC del departamento de Enseñanza
Puede contactar aquí